Parkour Pokročilí A - Hala Lamač

 

“Parkour nie je len o tom vedieť “backflip”. Učí nás využiť svoje schopnosti na pomoc druhým v kritických situáciach. Buď silný aby si bol užitočný”

 

 

Kurz Parkour Pokročilí je vhodný pre deti od 9 do 16 rokov. 

Na kurz je možné sa prihlásiť aj počas jeho priebehu. Vzhľadom na termín prihlásenia sa vypočíta alikvotná čiastka za kurz.
Ak máte záujem o tento kurz, tak prosím vyplnte prihlášku na webe, alebo sa informujte o dostupnosti voľných miest mailom na info@parkourskola.sk.

Princíp fungovania kurzov:

Systém kurzov sme zvolili, pretože veríme, že je výhodný pre obe strany. Pre Vás to znamená, že sa nemusíte viazať na celý rok, a pre nás je veľkou výhodou, že každý kurz môžeme metodicky odlíšiť. Tým zároveň pre dieťa vzniká motivácia, že musí prejsť základnými kurzami aby sa dostal k zložitejším technikám využívaných v Parkoure, a tak vie lepšie vnímať svoj progres.

 Kurz Parkour Pokročilí je zložený z troch trimestrov. Kurzy na seba plynulo nadväzujú, a sú rozdelené na jesenné (od septembra do decembra), zimné (od januára do apríla), jarné (od apríla do júna). Po zvládnutí celého kurzu prechádzajú plynulo do pokročilejších kurzov.

Popis kurzu:

Kurz Parkour Pokročilí plynulo nadväzuje na predchádzajúce kurzy. Jeho obsahom je pracovať už s nadobudnutými zručnosťami a aplikovať ich do sťažených podmienok. Žiaci sa systematicky pripravujú po fyzickej a psychickej stránke, a stretávajú sa so zložitejšími úlohami. Okrem spomínaných aspektov tréningu pracujeme aj na samostatnosti žiakov a schopnosti vedieť plnohodnotne trénovať vo všetkých prostrediach. Súčasťou kurzu je aj gymnastická a akrobatická príprava, kedy sa žiaci  systematicky učia prvky s nadväznosťou na akrobaciu a základné saltá. Daný koncept je postavený na tom, aby si žiaci vybudovali silné pohybové zázemie, a až následne potom začali s akrobaciou, čím sa zvýši bezpečnosť pri tréningu. Taktiež dávame dôraz na vedomú kontrolu tela v priestore, ďalšie pokročilé techniky pádov a aplikáciu tréningu do vonkajšieho prostredia.

Prerekvizita kurzu:

Na účasť v kurze je potrebné absolvovať kurz Parkour Mierne Pokročilí, alebo vykonať špeciálne skúšky u trénera, ktorý následne zhodnotí, či je žiak pripravený na konkrétny kurz.

Prihlasovanie na kurz prebieha formou elektronickej prihlášky na našej stránke. Platba sa vykonáva prevodom vopred na účet alebo v hotovosti u trénera. Informácie o platbe obdržíte po vyplnení elektronickej prihlášky u nás na webe.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na: info@parkourskola.sk

Na Vaše deti čaká plne vybavený Parkourový priestor! Viac info tu