Tricking A - Dospelí - Hala Lamač

Človek nemusí robiť len ťažké prvky, aj v úplne jednoduchom pohybe môže byť krása.”

 

Kurz Tricking je vhodný pre začiatočníkov. Odporúčaný vek je od 15+ rokov.  

Na kurz je možné sa prihlásiť aj počas jeho priebehu. Vzhľadom na termín prihlásenia sa vypočíta alikvotná čiastka za kurz. Skúšobný tréning zdarma.
Ak máte záujem o tento kurz, tak prosím vyplnte prihlášku na webe, alebo sa informujte o dostupnosti voľných miest mailom na info@parkourskola.sk.

Princíp fungovania kurzov:

Systém kurzov sme zvolili, pretože veríme, že je výhodný pre obe strany. Pre Vás to znamená, že sa nemusíte viazať na celý rok, a pre nás je veľkou výhodou, že každý kurz môžeme metodicky odlíšiť. Tým zároveň pre žiaka vzniká motivácia, že musí prejsť základnými kurzami aby sa dostal k zložitejším technikám využívaných v Trickingu, a tak vie lepšie vnímať svoj progres.

Kurz Trickingu je zložený z troch trimestrov. Jednotlivé trimerstre na seba plynulo nadväzujú, a sú rozdelené na jesenné (od septembra do decembra), zimné (od januára do apríla), jarné (od apríla do júna). Po zvládnutí celého kurzu prechádzajú plynulo do pokročilejších kurzov.

Popis kurzu:

Tricking je forma akrobacie, v ktorej sa praktizujúci zameriavajú predovšetkým na väzby kopov, akrobacie, vrutov a ich kombinácií. Základ Trickingu vychádza z filozofie bojových umení, no progresiou sa dopracoval až do podoby aká nám je známa dnes. Na kurze si žiaci osvoja základné zručnosti vychádzajúc z kopov, vzhľadom načo budú mať možnosť jednoduchšie "odomykať" ďalšie akrobatické prvky a ich väzby. 

Viac info o trickingu: tu


Prihlasovanie na kurz prebieha formou elektronickej prihlášky na našej stránke. Platba sa vykonáva prevodom vopred na účet alebo v hotovosti u trénera. Informácie o platbe obdržíte po vyplnení elektronickej prihlášky u nás na webe.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na: info@parkourskola.sk