Parkour Dospelí - Hala Lamač

“Parkour je pre všetkých. Každý jeden z nás má tento pohyb zakorenený hlboko v sebe.

 

Kurz Parkour Dospelí je vhodný pre začiatočníkov vo veku 16+ rokov.

Na kurz je možné sa prihlásiť aj počas jeho priebehu. Vzhľadom na termín prihlásenia sa vypočíta alikvotná čiastka za kurz. Skúšobný tréning zdarma!
Ak máte záujem o tento kurz, tak prosím vyplnte prihlášku na webe, alebo sa informujte o dostupnosti voľných miest mailom na info@parkourskola.sk.

Princíp fungovania kurzov:

Systém kurzov sme zvolili, pretože veríme, že je výhodný pre obe strany. Pre Vás to znamená, že sa nemusíte viazať na celý rok, a pre nás je veľkou výhodou, že každý kurz môžeme metodicky odlíšiť. Tým zároveň pre žiaka vzniká motivácia, že musí prejsť základnými kurzami aby sa dostal k zložitejším technikám využívaných v Parkoure, a tak vie lepšie vnímať svoj progres.

Kurzy na seba plynulo nadväzujú, a sú rozdelené na jesenné (od septembra do decembra), zimné (od januára do apríla), jarné (od apríla do júna). Po zvládnutí celého celku prechádzajú žiaci plynulo do pokročilejších kurzov.

Popis kurzu:

Parkour je úžasný v tom, že je vhodný pre všetkých bez rozdielov. Každí dostane možnosť vrátiť sa do „detských čias“, posilniť telo a vybudovať si zdravé sebavedomie. Obsahom kurzu je osvojiť si základné a zložitejšie techniky rôznych lokomočných pohybov a techniky preskokov, a ich následné využitie v bežnom živote. Súčasne dbáme na kondičnú a kompenzačnú stránku tréningu. Našim cieľom je, aby žiaci dostali čo najkomplexnejší pohľad na pohyb, aby ich tréning bol plnohodnotne vyvážený vzhľadom na ich fyzický, psychický rozvoj a dlhodobé zdravie.


Obsah kurzu:

- Spoznať svet Parkouru a jeho filozofiu
- Osvojiť si lokomočné pohyby využívané v Parkoure
- Osvojiť si základné techniky preskokov a zoskokov
- Osvojiť si nadpájanie techník do flow (plynulosť pohybu a kreativita)
- Zlepšiť kondíciu, koordináciu a balans
- Kondično-kompenzačná príprava (kompenzácia zaťaženia a sedavého spôsobu života)
- Podnecovanie zdravého sebavedomia prostredníctvom prekonávania prekážok a posúvania svojich limitov
- Naučíš sa prekážky prekonávať, nie ich obchádzať :) 


Prihlasovanie na kurz prebieha formou elektronickej prihlášky na našej stránke. Platba sa vykonáva prevodom vopred na účet alebo v hotovosti u trénera. Informácie o platbe obdržíte po vyplnení elektronickej prihlášky u nás na webe. Taktiež je možné rozdeliť platbu na splátky. 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na: info@parkourskola.sk

Čaká na vás plne vybavený Parkourový priestor! Viac info tu