Parkourčatá A - Hala Lamač

“Deti majú od narodenia potrebu objavovať nepoznané. Veďme ich k tomu, aby si našli svoju vlastnú cestu. Nechajme ich, aby boli deťmi.”

 

Kurz Parkourčatá je vhodný pre deti od 5 do 7 rokov.

Na kurz je možné sa prihlásiť aj počas jeho priebehu. Vzhľadom na termín prihlásenia sa vypočíta alikvotná čiastka za kurz.
Ak máte záujem o tento kurz, tak prosím vyplnte prihlášku na webe, alebo sa informujte o dostupnosti voľných miest mailom na info@parkourskola.sk.

Princíp fungovania kurzov:

Systém kurzov sme zvolili, pretože veríme, že je výhodný pre obe strany. Pre Vás to znamená, že sa nemusíte viazať na celý rok, a pre nás je veľkou výhodou, že každý kurz môžeme metodicky odlíšiť. Tým zároveň pre dieťa vzniká motivácia, že musí prejsť základnými kurzami aby sa dostal k zložitejším technikám využívaných v Parkoure, a tak vie lepšie vnímať svoj progres.

Kurz Parkourčatá je zložený z troch trimestrov. Kurzy na seba plynulo nadväzujú, a sú rozdelené na jesenné (od septembra do decembra), zimné (od januára do apríla), jarné (od apríla do júna). Po zvládnutí celého kurzu prechádzajú plynulo do pokročilejších kurzov.

Popis kurzu:

Kurz Parkourčatá je prvým krôčikom do sveta pohybu. Je to prípravný kurz zameraný práve pre tých najmenších. Jeho podstatou je naučiť deti správnym pohybovým návykom a zručnostiam ako je chôdza, beh, skok, šplh, balans, hádzanie a chytanie, nosenie, chôdza po štvornožky a pod. Tieto zručnosti sú východzie nielen pre Parkour, ale potrebné pre zdravé fungovanie počas celého života. Keď si deti osvoja tieto zručnosti už v útlom veku, jednoduchšie ich budú aplikovať v dospelosti. Samozrejmosťou kurzu je množstvo hier, tímových aktivít a činností podporujúcich zdravé sebavedomie. Pomocou týchto aktivít deti dokážu lepšie spoznať samého seba, a tým sa lepšie vysporiadajú s rôznymi prekážkami v živote.


Prihlasovanie na kurz prebieha formou elektronickej prihlášky na našej stránke. Platba sa vykonáva prevodom vopred na účet alebo v hotovosti u trénera. Informácie o platbe obdržíte po vyplnení elektronickej prihlášky u nás na webe.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na: info@parkourskola.sk

Na Vaše deti čaká plne vybavený Parkourový priestor! Viac info tu