Parkour Začiatočníci - Hala Lamač

 

“Parkour je skvelý nástroj nato, aby človek v sebe prebudil prirodzenú potrebu loziť, skákať, objavovať a bezpečne prekonávať všetky prekážky.”

 

Kurz Parkour Začiatočníci je vhodný pre deti a mládež od 9 do 15 rokov. 

Ak máte záujem o tento kurz, tak prosím vyplnte prihlášku na webe, alebo sa informujte o dostupnosti voľných miest mailom na info@parkourskola.sk.

Princíp fungovania kurzov:

Systém kurzov sme zvolili, pretože veríme, že je výhodný pre obe strany. Pre Vás to znamená, že sa nemusíte viazať na celý rok, a pre nás je veľkou výhodou, že každý kurz môžeme metodicky odlíšiť. Tým zároveň pre dieťa vzniká motivácia, že musí prejsť základnými kurzami aby sa dostal k zložitejším technikám využívaných v Parkoure, a tak vie lepšie vnímať svoj progres.

Kurz Parkour Začiatočníci je zložený z troch trimestrov, pričom v každom kurze je obsiahnutých 22 tréningových jednotiek. Kurzy na seba plynulo nadväzujú, a sú rozdelené na jesenné (od septembra do decembra), zimné (od januára do apríla), jarné (od apríla do júna). Po zvládnutí celého kurzu prechádzajú plynulo do pokročilejších kurzov.

Popis kurzu:

Kurz Parkour Začiatočníci je skvelým vstupom do sveta Parkouru. Žiaci si osvoja základné a zložitejšie lokomočné pohyby spolu s technikami využívaných v Parkoure. Vďaka nadobudnutým zručnostiam sa žiaci budú vedieť pohybovať v rôznych prostrediach o čosi efektívnejšie a hlavne bezpečnejšie. Súčasne dbáme na kondično - kompenzačnú prípravu, ktorá je obsiahnutá v metodike našich kurzov. Našou snahou je, aby žiaci dostali čo najkomplexnejší pohlad na pohyb, a aby ich tréning bol plnohodnotne vyvážený vzhľadom na ich fyzický a psychický rozvoj, a dlhodobé zdravie.

Obsah kurzov:

1. kurz: úvod do sveta Parkouru, techniky doskokov, základné techniky preskokov, základné lokomočné pohyby, fyzická a psychická príprava, hry a tímové aktivity
2. kurz: zložitejšie lokomočné pohyby, nové techniky preskokov, fyzická a psychická príprava
3. kurz: zložitejšie lokomočné pohyby, nové techniky preskokov, techniky pádov a kontroly nad pohybom, fyzická a psychická príprava, tréning vonku

Prihlasovanie na kurz prebieha formou elektronickej prihlášky na našej stránke. Platba sa vykonáva prevodom vopred na účet alebo v hotovosti u trénera. Informácie o platbe obdržíte po vyplnení elektronickej prihlášky u nás na webe.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na: info@parkourskola.sk