DARUJTE 2% Z DANE Z PRÍJMU

Každý finančný dar bez ohľadu na výšku sumy si nesmierne vážime, a ďakujeme, že nás podporujete. Veríme, že sa nám aj touto cestou podarí vybudovať nielen silné zázemie pre Parkour na Slovensku, ale hlavne zabezpečiť zdravý a vyvážený pohyb pre všetkých, ktorí sú súčasťou Parkourového sveta.

 

 

Naše hlavné ciele sú:

podpora rozvoja Parkouru na Slovensku 
- podpora a organizovanie výchovno-vzdelávacích a športových aktivít pre verejnosť
- osvetová činnosť v oblasti Parkouru
- podpora činnosti a zlepšenie podmienok Parkour Školy

Aktualizácia termínov poukázania dane v súvislosti s opatreniami COVID-19:

Podľa portálu slovensko.sk Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Príklad: vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením treba podať do 30. septembra 2020.

 

 

Ako darovať 2% z dane?

Máme zopár dôležitých dátumov a krokov, ktoré je potrebné vykonať, no nie je to nič komplikované :)

 Dňa 15. januára 2020, Notárska komora SR zverejní zoznam prijímateľov 2% z dane. V tomto zozname si nás môžete skontrolovať ako oprávnenú organizáciu poberať 2% z dane z príjmu.

Ďalší míľnik v tomto procese je 15. február 2020. Do tohto dňa potrebujú všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane)

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2020. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2%.

Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov na Daňový úrad v mieste Vášho bydliska je 30. apríl 2020.

Ak Vám to časovo alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nevyhovuje, neváhajte nám tlačivá doniesť do Parkour Školy a veľmi radi ich podáme za Vás! 


TLAČIVÁ
VYHLÁSENIE, POTVRDENIE


Ako darovať 3% z dane?

Návod pre dobrovoľníkov: TUZhrnutie dôležitých dátumov

- 15.1.2020 - zverejnenie organizácií oprávenných žiadať o 2% z dane z príjmu
- do 15.2.2020 - požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu
- do 31.3.2020 - v prípade SZČO a právnických subjektov podať daňové priznanie, v ktorom vyplníte v kolonke 2% z dane z príjmu organizáciu (údaje o príjmateľovi dole)
- do 29.4.2020 - posledný deň, kedy je možné priniesť formuláre ku nám do Parkour Školy, aby sme ich podali za Vás
- do 30.4. 2020 - posledný deň na odoslanie potvrdenia a vyhlásenia na daňový úrad 

Potrebné tlačivo na darovanie 2% z dane z príjmu za rok 2019: VYHLÁSENIE, POTVRDENIE


Údaje o príjmateľovi:

Obchodné meno: Parkour Škola
Právna forma: občianske združenie
IČO: 51889064
Adresa: Markova 1045/5
PSČ: 851 01
Obec: Bratislava


Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás mailom na info@parkourskola.sk
Za vašu pomoc Vám veľmi pekne ďakujeme.