Kurzy deti

O čom sú naše kurzy?

Parkour je pre všetkých. Každý jeden z nás má tento pohyb hlboko zakorenený.
My ti ho pomôžeme v sebe prebudiť.
POHYB HROU
Žijeme pohybom a vieme aké dôležité je hrať sa. Či si dieťa alebo dospelý, hravosť a objavovanie je v tebe prirodzene zakódované. Preto súčasťou tréningu je hravý prístup, ktorý zabezpečí dobrý pocit z dosahovania cieľov, budovanie zdravého sebavedomia a efektívne učenie sa nových vecí.
BUDOVANIE ZDRAVÉHO TELA
Parkour je úžasný prostriedok na vybudovanie si zdravého a silného tela. Postupnou cestou vedieme našich žiakov od základov až po náročnejšie prvky. Komplexne rozvíjame ich fyzickú, psychickú a morálnu stránku. Celý tréningový proces je postavený na našich dlhoročných skúsenostiach, ktoré s vami na tréningu zdieľame.
INDIVIDUÁLNOSŤ
Každý človek je unikátny a má odlišné predispozície na pohyb. Na to prihliadame počas tréningového procesu. Držíme sa filozofie menších skupín na dvoch trénerov, aby sme bezpečne, cieľavedome a systematicky rozvíjali našich žiakov.
Rozvrh
Poloha haly