Parkour škola

Parkour Škola vznikla s cieľom sprístupniť Parkour deťom, mládeži a dospelým bez akýchkoľvek obmedzení. Už dlho vnímame, že deti, ktoré zasiahla vlna Parkouru, nemajú pevné fyzické a psychické základy a často ani nevedia ako sa majú dané prvky naučiť. Áno, metóda "pokus-omyl" je najjednoduchšia, avšak neúčinná a častokrát nebezpečná. A to je práve to, od čoho ich chceme odbremeniť.

V našich tréningoch sa zameriavame na komplexný rozvoj žiaka po fyzickej, mentálnej a morálnej stránke, vďaka čomu má možnosť stať sa silnejším, a zároveň lepšie spoznať sám seba. Všetko s maximálnym dohľadom skúsených trénerov, ktorí dbajú na balans tréningového zaťaženia a individuálnosť každého žiaka.

Parkour okrem fyzického tréningu nesie aj veľmi silnú filozofiu, s ktorou sa stotožňujeme a učíme ju aj v našej škole. Táto filozofia stojí na hodnotách ako sú: disciplína, pokora, súdržnosť, rešpektovanie samého seba, druhých a prostredia v ktorom sa pohybujeme.

Piliere nášho učenia

Fyzický pilier

Každý jeden z nás má už od dieťaťa v sebe zakorenenú túžbu spoznávať, loziť, šplhať, skákať. To je jeden z dôvodov, prečo deti tak milujú Parkour. Našou úlohou je rozvíjať ich komplexne, vyvážene a bezpečne s prihliadnutím na individuálnosť každého jedinca.

Psychický pilier

V Parkoure sa často stretávame so situáciami, kedy je telo pripravené ale myseľ nie. Schopnosť počúvať a riadiť svoju myseľ pomáha ku napredovaní v tréningu. Preto podnecujeme našich žiakov rôznymi psychickými výzvami, vďaka čomu sa môžu lepšie spoznať a následne kontrolovane rozvíjať vo svojej Parkourovej ceste.

Morálny pilier

Parkour nesie veľmi silnú filozofiu, s ktorou sa stotožňujeme a učíme ju aj v našej škole. Táto filozofia stojí na hodnotách ako sú: disciplína, pokora, súdržnosť, rešpektovanie samého seba, druhých a prostredia v ktorom sa pohybujeme, no hlavne nesie snahu byť fyzicky a psychicky zdatným človekom, ktorý môže využiť to čo sa u nás naučí na pomoc sebe alebo druhým v kritických situáciach.