O nás

NAŠA FILOZOFIA

Parkour Škola vznikla s cieľom sprístupniť parkour všetkým bez obmedzení a šíriť myšlienky, ktoré so sebou táto krásna pohybová disciplína nesie. To sú najmä hodnoty ako pokora, súdržnosť, rešpektovanie samého seba, druhých a prostredia, v ktorom sa pohybujeme. Tieto myšlienky zdieľame s ľuďmi skrz naše aktivity, vďaka čomu máme možnosť ukázať im iný uhoľ pohľadu na svet. Pohľad, kedy sme všetci ako rodina, ktorá si navzájom pomáha a podporuje sa. A to je náš hlavný cieľ :)

Vytvoriť prostredie, kde budú všetci vítaní a rešpektovaní. Parkour ako taký je nesúťažná disciplína bez rivality. Jediným súperom sme vždy len my sami. Formou tréningu posúvame svoje fyzické a psychické limity, dostávame sa mimo komfortnej zóny, čím budujeme svoje zdravé sebavedomie. Učí nás to trpezlivosti, poctivej príprave a hlavne radosti z pohybu.

V neposlednom rade dostávame možnosť pomôcť sebe alebo druhým ľuďom v akejkoľvek kritickej situácií. To je gro parkouru, ktoré vystihuje motto: „byť silný aby si bol užitočný“.

Ako komunikujeme? Našou snahou je, aby ste sa u nás cítili ako doma. Preto komunikujeme otvorene, s láskou a zastávame rovnocennú komunikáciu plnú rešpektu :) Náš celý web je postavený na priamom oslovovaní, t.j. tikaní. Je to niečo, čo dokáže roztopiť ľady a hlavne vytvoriť úžasnú komunitu okolo nás. Samozrejmosťou je, že pri e-mailovej / telefonickej komunikácií si vykáme. Ak si chcete s nami potykať, tak sme tomu otvorení! :)

NAŠA VÍZIA

Parkour Škola ako organizácia vznikla v roku 2017 a od tej doby nám prešlo rukami doslova stovky detí, mladých a dospelých, ktorí spoločne s nami rastú a spoznávajú možnosti neobmedzeného pohybu :)

Prvé kroky a s ním spojené založenie Parkour Školy urobil Lukáš Hollý hneď po ukončení štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu. Jeho vízia bola ukázať ľuďom radosť z pohybu a smerovať ich k sebarozvoju. Zároveň bolo cieľom priblížiť verejnosti nádhernú filozofiu, ktorú parkour so sebou nesie. Od roku 2018 sa na trénerskú pozíciu ako prvý pridali Adam Youssif a Darko Klinko. Odvtedy sa neustále rozrastáme a rozvíjame tím šikovných mladých ľudí :)

V roku 2020 prišiel najdôležitejší miľník počas našej existencie. Presunuli sme celú činnosť do vlastnej telocvične. Po tomto okamihu sme vždy túžili, mať zázemie kde budú všetci vítaní, rešpektovaní a rozvíjaní v súlade so svojou osobnosťou. Nesmierne nás teší, že konečne prišiel ten čas, začať novú etapu našej Parkour Školy :)

Od toho momentu sme získali možnosť budovať ešte silnejšie základy pre parkour na Slovensku a vytvárať priestor pre komunitu. Zdieľať naše učenie medzi stovky ľudí, ktorého obsahom sú tréningové osnovy založené na dlhoročných skúsenostiach. Okrem rozvoja fyzickej stránky aktívne v rámci našich aktivít formujeme aj psychickú, morálnu a sociálnu sféru osobnosti. Pretože cieľom je viesť ľudí ku komplexnému rozvoju po všetkých stránkach :)

Svoje skúseností odovzdávame prostredníctvom úžasného tímu ľudí, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s parkourom a sú súčasťou celoslovenskej komunity. Každý jeden člen tímu má srdce na správnom mieste a cit k rozvoju ďalších generácií parkouristov :)

Naších vízií je naozaj veľa a máme nesmiernu radosť, že sa postupne realizujú. No ak to máme zosumarizovať na jednu najdôležitejšiu, tak to je ukázať ľuďom parkour ako nádhernú nesúťažnú disciplínu, ktorou dokážu v sebe prebudiť to vnútorné hravé dieťa a prirodzene sa rozvíjať po mnohých stránkach. Parkour nesie nádherné hodnoty, preto je našou zodpovednosťou zachovať ich aj pre ďalšie generácie.

..ďalšie projekty a vízie práve tvoríme :)

PARKOUR ŠKOLA V ČÍSLACH

7
ÚŽASNÝCH ĽUDÍ
V NAŠOM TÍME
300+
AKTÍVNÝCH ČLENOV
10+
ROKOV SKÚSENOSTÍ
S PARKOUROM A VEDENÍM
TRÉNINGOV
7
ROKOV FUNGOVANIA
AKO ORGANIZÁCIA
SPOZNAJ NÁŠ TÍM
Lukáš Hollý
Lukáš Hollý
Zakladateľ & Vedúci tréner

Parkouru sa venujem už od roku 2007, a za tento čas som dokázal nazbierať mnoho skúseností. Trénoval som so zakladateľmi tejto disciplíny a ďalšími inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí posunuli môj tréning a myslenie vpred. Parkour je to, čo ma vyformovalo po všetkých aspektoch. Ukázalo mi čaro pohybu, slobody a nekonečných možností :)

Moje smerovanie pohybu výrazne ovplyvnilo štúdium Prirodzenej metódy od Georgesa Héberta. Vzhľadom na túto vášeň k prirodzenému pohybu som sa stal MovNat certifikovaným trénerom L3, metódy ktorá je postavená na pôvodnom Hébertovom učení. 

Aktuálne zameriavam svoju pozornosť na aplikáciu prirodzeného pohybu do každodenného života, a zároveň udržiavam chod celej organizácie. Parkour Školu vnímam ako celoživotný projekt, poslanie a prostriedok, vďaka ktorému dokážeme šíriť úžasné hodnoty a pohyb bez limitov medzi všetkých :)

.
SKÚSENOSTI A VZDELANIE

- ukončený Mgr. stupeň na Fakulte telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave 
- pedagogické vzdelanie v práci s deťmi a mládežou
- certifikovaný tréner MovNat (L3)
- certifikovaný tréner Animal Flow (L1)
- certifikovaný Oxygen Advantege Advanced Instructor
- absolvovaných množstvo workshopov so zameraním na pohyb a zdravie
- 15+ rokov skúseností s parkourom
- 10+ rokov skúseností s vedením tréningov detí, mládeže a dospelých

Rozvrh
Poloha haly