Lukáš Hollý
Lukáš Hollý

Lukáš je zakľadateľ Parkour Školy, kde pôsobí aj ako hlavný tréner.
Parkouru sa venuje už od roku 2007, a za tento čas dokázal nazbierať mnoho skúseností. Trénoval so zakladateľmi tejto disciplíny a ďalšími inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí výrazne posunuli jeho tréning a myslenie vpred. Okrem Parkouru ho často uvidíte pohybovať sa na boso v prírode a trénovať MovNat metódu, ktorej je taktiež certifikovaným trénerom (L2).

Má vyštudovaný magisterský stupeň na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave, kde získal mnoho vedomostí z oblasti pedagogiky a športového tréningu. Na fakulte mal možnosť prejsť viacerými druhmi športov počnúc od vzpierania, atletiky, gymnastiky, sebaobrany, loptových hier atď., vďaka čomu vie vybrať zo všetkého to najlepšie a implementovať to do tréningového procesu.

Adam Youssif
Adam Youssif

Adam je hlavný tréner v Parkour Škole.
Pohyb a filozofia Parkouru mu učarovala koncom roku 2009. Pri svojom trénovaní prešiel mnohými životnými situáciami, v ktorých myšlienka Parkouru zohrávala podstatnú rolu. Trénoval tiež s jedným zo zakladateľov Parkouru, Yannom Hnautrom vo francúzskom Lisses. Od detstva žije s reumatoidnou artritídou, čo robí jeho prístup k pohybu a zdraviu o to špecifickejší. Popri Parkouru sa venuje silovému tréningu, a vzdelávaniu v oblasti rehabilitácie a vývinovej psychológie. Najviac sa našiel v tréningu a myslení motta: "Byť silný, aby si bol užitočný" a "Byť a zotrvať."

"Verím, že princípy Parkouru sa dajú využiť do akejkoľvek životnej prekážky, postaviť sa jej a prekonať ju. Byť úprimný k sebe samému a pomáhať okoliu je základom pre spokojný život. Aj preto som veľmi rád, že existuje na Slovensku projekt ako je Parkour Škola, ktorý má veľkú ambíciu k tomu aby si človek už v detstve vybudoval základy sebarozvoja a dokázal zvládnuť rôzne životné situácie."

Zoltán Sidó
Zoltán Sidó

Zolo je hlavný tricking tréner v Parkour Škole.

K pohybu sa dostal v roku 2010 ale ešte nasledujúce dva roky to neidentifikoval ako Tricking. Hneď na začiatku ho inšpiroval Phil Gibbs, tricker z Austrálie , na ktorom sa mu páčilo hlavne ako berie komunitu, a že vôbec nerozlišuje začiatočníkov od svetových topiek. To aj napriek tomu, že patrí medzi tých najlepších.

„V mojom prípade ide viac o „oldschool“ verziu trickingu, vďaka ktorej sa snažím plnohodnotne vyjadriť, a taktiež využívať filozofiu rôznych bojových umení v každodennom živote. Chcem ukázať ľuďom, že aj v úplne jednoduchom pohybe môže byť krása, a pritom človek k tomu nemusí robiť žiadne ťažké prvky. Veď predsa nejde o to čo robíš, ale ako to robíš.“

Darko Klinko
Darko Klinko

Darko je pomocný tréner v Parkour Škole.
O Parkoure sa dozvedel ešte ako malý chlapec, ale na svoj prvý tréning sa dostal až oveľa neskôr. Rozhodujúci moment nastal po zhliadnutí interview s Danielom Illabacom, ktorý mu ukázal krásu a filozofiu Parkouru. Jeho prvé Parkourové krôčiky začali v Belehrade (Srbsko), kde sa aj narodil. Tam trénoval pod vedením Bogdana Cvetković, ktorý je známy tréner v Európe ale aj celosvetovo.

Na Slovensko prišiel v roku 2016 kvôli štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Od vtedy Parkour trénoval samostatne, hľadal nové prekážky a výzvy, ako fyzické tak aj psychické. Získaval nové vedomosti o filozofii Parkouru, bez ktorých by dnes nebol tým, kým je. Okrem Parkouru ma rád aj kolektívne športy.

Daniel Prochác
Daniel Prochác

Daniel je pomocný tréner v Parkour Škole.

S tréningom začal približne v roku 2014. Zameriava sa najmä na techniku skokov a saltá, no taktiež sa snaží vyhľadávať náročnejšie skoky, ktoré su preňho výzvou . Jeho najväčšími inšpiráciami sú: Callum Powell, Endijs Miscenko, The Motus Projects a hlavne jeho bratranec Arun, ktorý ho naviedol začať s týmto športom.

Rád spoznáva nové krajiny, taktiež komunity a ľudí, ktorí sú súčasťou tejto obrovskej rodiny. Rád trénuje s ľuďmi, ktorí ho napĺňajú radosťou, inšpiráciou a tiež vedia poprípade aj „hecnúť“. Rozširuje si znalosti v tomto športe akýmkoľvek spôsobom a to je aj dôvod prečo začal napomáhať v Parkour Škole.

Dominik Ráček
Dominik Ráček

Dominik je pomocný tréner v Parkour Škole.

Parkour po prvý krát skúsil už v roku 2009, no naozaj s ním začal až v máji 2013. Človek, ktorý ho k tomu priviedol bol Peter Kocourek. Po prvých rokoch tréningu sa v roku 2015 dostal na PKMBB, kde prednášal Emanuel Snider. Ten mu ukázal čaro tréningu osamote bez akejkoľvek hudby. V ten moment pochopil skutočný zmysel Parkouru. Ďalej ho ovplyvnili tréningy vo Viedni, ktoré viedol Thomas Stoklasa, kde našiel zmysluplnosť v skupinových tréningoch, v sile každého jednotlivca a vo vzájomnej motivácií s druhými, kde je cieľom prekonávať sa nesúperivo a priateľsky. Zlomový bod nastal v Mníchove na spote Red-city. Práve tam sa ukázalo aké je potrebné mať silnú myseľ aj telo.

„Parkour je pre mňa ako jazda autom, niekedy ste sami, niekedy ste preplnený. Raz idete rýchlo a inokedy stojíte na mieste. Môžete vedieť presne kam idete a inokedy hľadáte ten správny smer. Máte chvíle kedy sa vám nechce nikde ísť, alebo sa nemôžete dočkať nasadnúť. No najdôležitejšie je vždy ísť bezpečne, ohľaduplne a nebáť sa použiť aj iný dopravný prostriedok.“