Lukáš Hollý
Lukáš Hollý
Lukáš Hollý
Zakladateľ & Vedúci tréner

Parkouru sa venujem už od roku 2007, a za tento čas som dokázal nazbierať mnoho skúseností. Trénoval som so zakladateľmi tejto disciplíny a ďalšími inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí posunuli môj tréning a myslenie vpred. Parkour je to, čo ma vyformovalo po všetkých aspektoch. Ukázalo mi čaro pohybu, slobody a nekonečných možností :)

Moje smerovanie pohybu výrazne ovplyvnilo štúdium Prirodzenej metódy od Georgesa Héberta. Vzhľadom na túto vášeň k prirodzenému pohybu som sa stal MovNat certifikovaným trénerom L3, metódy ktorá je postavená na pôvodnom Hébertovom učení. 

Aktuálne zameriavam svoju pozornosť na aplikáciu prirodzeného pohybu do každodenného života, a zároveň udržiavam chod celej organizácie. Parkour Školu vnímam ako celoživotný projekt, poslanie a prostriedok, vďaka ktorému dokážeme šíriť úžasné hodnoty a pohyb bez limitov medzi všetkých :)

.
SKÚSENOSTI A VZDELANIE

- ukončený Mgr. stupeň na Fakulte telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave 
- pedagogické vzdelanie v práci s deťmi a mládežou
- certifikovaný tréner MovNat (L3)
- certifikovaný tréner Animal Flow (L1)
- certifikovaný Oxygen Advantege Advanced Instructor
- absolvovaných množstvo workshopov so zameraním na pohyb a zdravie
- 15+ rokov skúseností s parkourom
- 10+ rokov skúseností s vedením tréningov detí, mládeže a dospelých

Oliver Jablonský
Oliver Jablonský
Oliver Jablonský 
Hlavný tréner

Svoju energiu som venoval pohybu už od ranného detstva, a ak som práve niekde nelietal po vonku, tak som určite venoval svoj čas športu. Vyskúšal som si toho mnoho od rôznych krúžkov kolektívnych športov, až po tie menej známe, ako jazda na korčuliach či jednokolke, no jedného dňa v máji 2013 som sa za pomoci niekoľkých kamarátov dostal parkouru, a od vtedy tvorí súčasť môjho denno-denného života.

Od plnenia si detských snov pomocou rôznych skokov a sált, sa parkour so svojou filozofiou pre mňa postupne stával životným štýlom, a v období dospievania mi zasadil základy mnohých morálnych hodnôt, na ktorých staviam doteraz. Pár rokov už pôsobím v prvom rade ako tréner, a napĺňam tým svoje osobné poslanie šíriť pohyb ďalej do sveta. Na parkoure si najviac cením to, ako sa jeho filozofia dá aplikovať aj do našej životnej cesty, a do riešenia aj tých viac, či menej bežných problémov, a to sa snažím ľudom odovzdať aj vo svojom učení.

.
SKÚSENOSTI A VZDELANIE

Študent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského – odbor Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Certifikát Osobný tréner 1. stupňa
8+ rokov skúseností s parkourom
- 4+ rokov skúseností s vedením tréningov detí a mládeže

Adrián Palider
Adrián Palider
Adrián Palider
Hlavný tréner

S parkourom začal v roku 2015 a rok na to som začal viesť tréningy ako pomocný tréner pod záštitou  Parkour a Workout Námestovo a následne pre ďalšie organizácie. Má za sebou viacero parkourových vystúpení, na ktorých som sa zúčastnil ako aktér. V rámci Parkour Školy ho môžete nájsť viesť všetky kategórie od malých Parkourčiat až k Pokročilím žiakom :)

.
SKÚSENOSTI A VZDELANIE

- študent Sociálna a pracovná psychológia VSEV Univerzita Komenského
- certifikovaný Osobný tréner
- 6+ rokov skúseností s vedením tréningov detí a mládeže

 

 

 

Naty Kupková
Naty Kupková
Naty Kupková
Trénerka

Môj prvý tréning parkouru sa uskutočnil v januári 2014. Mala som strach naň ísť, veď predsa nič neviem. Časté myšlienky začiatočníkov. Zabúdame, že aj tí najlepší začínali od základov. Tréning nakoniec dopadol veľmi dobre, páčil sa mi a veľmi som sa tešila na ďalší.

Pri obhliadnutí sa na parkourovú a pohybovú cestu, ktorou som prešla, môžem povedať, že mám viac odvahy, lepšie viem počúvať svoje telo a s rozumom sa pasovať či už s prekážkami pri tréningu alebo v živote. Samotný parkour je iba jedna stránka čo formuje, tou druhou sú skvelí ľudia, s ktorými som trénovala a trénujem.

Momentálne som študentkou fyzioterapie v magisterskom ročníku. Okrem toho, že je pohyb potrebný pre hojenie, výživu a silu všetkých tkanív, taktiež je nevyhnutný pre našu psychiku. Vyjadrujeme ním naše emócie, pomáhame im dostať sa na povrch, lepšie vnímať či už fyzické, tak aj psychické prežívanie. Mne osobne pomohol pri mojej liečbe z poruchy príjmu potravy, s ktorou som žila 8 rokov. Pohyb je náš liek, a liek je pohyb.

.
SKÚSENOSTI A VZDELANIE

- vyštudovaná fyzioterapeutka (Bc.)
- vedenie tréningov najmenších parkourčiat

Vincent Vojtek
Vincent Vojtek
Vincent Vojtek
Pomocný tréner

S Parkourom začal v roku 2017 a o dva roky na to začal chodiť na tréningy do Parkour Školy, kde spoznal úžasných ľudí a našiel tam svoje miesto. V tomto období pochopil aký je Parkour úžasný šport. Svojou odhodľanosťou sa vypracoval zo žiaka na pomocného trénera. Veľmi rád hľadá pre seba ťažké výzvy, ktoré sa ešte radšej snaží zdolať či už v bežnom živote, alebo v Parkoure.

Tomáš Veľký
Tomáš Veľký
Tomáš Veľký
Pomocný tréner
Parkouru som sa začal venovať približne od roku 2014. Osobne mi otvoril veľa pohybových možností a zároveň je pre mňa formou meditácie, keďže si vyžaduje moje kompletné sústredenie a viem si pri ňom vyčistiť hlavu.
Študujem Automobilovú mechatroniku na FEI STU a som veľký detialista, čo sa odzrkadľuje aj v mojich tréningoch. Záleží mi na individuálnom prístupe a mojím cieľom je človeku vysvetliť techniku, pomôcť mu odhaliť detaily a kde robí chyby, vďaka čomu sa môže rýchlejšie posunúť vpred.
Zoltán Sidó
Zoltán Sidó
Zoltán Sidó
Externý tricking tréner

K pohybu sa dostal v roku 2010 ale ešte nasledujúce dva roky to neidentifikoval ako Tricking. Hneď na začiatku ho inšpiroval Phil Gibbs, tricker z Austrálie , na ktorom sa mu páčilo hlavne ako berie komunitu, a že vôbec nerozlišuje začiatočníkov od svetových topiek. To aj napriek tomu, že patrí medzi tých najlepších.

„V mojom prípade ide viac o „oldschool“ verziu trickingu, vďaka ktorej sa snažím plnohodnotne vyjadriť, a taktiež využívať filozofiu rôznych bojových umení v každodennom živote. Chcem ukázať ľuďom, že aj v úplne jednoduchom pohybe môže byť krása, a pritom človek k tomu nemusí robiť žiadne ťažké prvky. Veď predsa nejde o to čo robíš, ale ako to robíš.“

Daniel Prochác
Daniel Prochác
Daniel Prochác
Pomocný tréner

S tréningom začal približne v roku 2014. Zameriava sa najmä na techniku skokov a saltá, no taktiež sa snaží vyhľadávať náročnejšie skoky, ktoré su preňho výzvou . Jeho najväčšími inšpiráciami sú: Callum Powell, Endijs Miscenko, The Motus Projects a hlavne jeho bratranec Arun, ktorý ho naviedol začať s týmto športom.

Rád spoznáva nové krajiny, taktiež komunity a ľudí, ktorí sú súčasťou tejto obrovskej rodiny. Rád trénuje s ľuďmi, ktorí ho napĺňajú radosťou, inšpiráciou a tiež vedia poprípade aj „hecnúť“. Rozširuje si znalosti v tomto športe akýmkoľvek spôsobom a to je aj dôvod prečo začal napomáhať v Parkour Škole.

Dominik Ráček
Dominik Ráček
Dominik Ráček
Tréner

Parkour po prvý krát skúsil už v roku 2009, no naozaj s ním začal až v máji 2013. Človek, ktorý ho k tomu priviedol bol Peter Kocourek. Po prvých rokoch tréningu sa v roku 2015 dostal na PKMBB, kde prednášal Emanuel Snider. Ten mu ukázal čaro tréningu osamote bez akejkoľvek hudby. V ten moment pochopil skutočný zmysel Parkouru. Ďalej ho ovplyvnili tréningy vo Viedni, ktoré viedol Thomas Stoklasa, kde našiel zmysluplnosť v skupinových tréningoch, v sile každého jednotlivca a vo vzájomnej motivácií s druhými, kde je cieľom prekonávať sa nesúperivo a priateľsky. Zlomový bod nastal v Mníchove na spote Red-city. Práve tam sa ukázalo aké je potrebné mať silnú myseľ aj telo.

 

Adam Youssif
Adam Youssif
Adam Youssif
Hlavný tréner

Pohyb a filozofia Parkouru mu učarovala koncom roku 2009. Trénoval tiež s jedným zo zakladateľov Parkouru, Yannom Hnautrom vo francúzskom Lisses. Od detstva žije s reumatoidnou artritídou, čo robí jeho prístup k pohybu a zdraviu o to špecifickejší. 

"Budovať cnosti na snahe byť úprimný a vnímavý k sebe i okoliu, ísť sám vzorom k veciam, ktoré učím, a pomáhať okoliu, je pre mňa základom pre spokojný život. Verím, že princípy Parkouru sa dajú využiť do akejkoľvek životnej prekážky, postaviť sa jej a prekonať ju. Preto za svoje poslanie vnímam šíriť terapeutický potenciál Parkouru nie len deťom, ale aj dospelým a seniorom."

 

.
SKÚSENOSTI A VZDELANIE

-  študent Liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského
-  Trénerská licencia kondičného trénera
-  absolvoval množstvo kurzov zameraných na fyzioterapiu a rehabilitáciu
-  4+ rokov skúseností s vedením tréningov detí a mládeže