Od koľkých rokov je vhodné trénovať Parkour?

15. november 2018 433 slov 2min Adam Youssif ... 1670x
Detail

K mnohým rodičom i deťom samotným, sa prvý kontakt s Parkourom často dostáva formou videí či televízie, kde vidia rôzne odvážne kúsky. Hneď na začiatku je však vhodné si ujasniť, že takmer vždy ide o výsledok niekoľkých rokov tréningu.

Od koľkých rokov je vhodné trénovať?

Pohyb ako taký je pre človeka prirodzený od najútlejšieho detstva. Chôdza, padanie, sedenie, líhanie či prevaľovanie sa. To všetko sú pohybové zručnosti. Napríklad pri gymnastike sa už v dvoch či troch rokoch dieťaťa, pracuje na rozvíjaní koordinačných a motorických schopnostiach. V Parkoure tomu nie je inak. V podstate každé dieťa už od narodenia prekonáva prekážky. Preto nezáleží na veku alebo zručnostiach, ktorými človek disponuje. Parkour nevytvára limity ale pomáha ich prekonávať. To ho robí niečím jedinečným a zároveň vhodným pre všetkých.


Je to bezpečné?

V prvom rade by dieťa v útlom veku nemalo byť nasilu tlačené do výkonnosti, či inak napĺňať nedosiahnuté ideály svojich rodičov či trénerov.

Na naších kurzoch to neťaháme na kvantitu. Preto je na každý kurz len určitý počet detí, zakaždým pod dohľadom dvoch skúsených trénerov. Učíme deti ako sa nepreceňovať, ale aj nepodceňovať. Vlastnosť vnímať svoje schopnosti, okolie a poučiť sa nie len z vlastných chýb, sú neoceniteľnými zručnosťami i do života samotného.


Aký tréning zvoliť?

Jedným zo smerodajných faktorov je aj to, koľko rokov dieťa má. Okolo šiesteho roku života dieťaťa nastáva veľký zlom v pohybe, ktorý zvyčajne pretrvá ďalších mnoho rokov. Dieťa nastupuje na základnú školu a dostáva sa do pohybového stereotypu nosenia školských tašiek (ktoré sú pri prvostupňových deťoch pomaly väčšie, než deti samotné), a hlavne systému dlhodobého sedenia počas dňa. Priemerné školopovinné deti presedia vyše 60% denného času.

To je podstatné obdobie vo vývoji dieťaťa. Vhodný fyzický a duševný tréning, nie len u dieťaťa, je veľmi podstatný pri rozvoji intelektu. U šesť až osemročnej Parkourovej prípravky u nás, preferujeme tréningy základných pohybových vzorov a hlavne formou pohybových hier.

Zhruba od ôsmeho až deviateho roku je už možné u dieťaťa rozvíjať disciplínu, zodpovednosť a sústredenosť. Je to rovnako vek, kedy sa osobnosť dieťaťa preráža do popredia a prejavuje jeho individualita.


Aká je úloha tréningu v živote dieťaťa?

Tých je hneď niekoľko:
Nájsť si kamarátov, prebudiť vášeň k pohybu a zdraviu, naučiť deti disciplíne, úcte k ostatným, zodpovednosti za svoje konanie, pokore, zdravému sebavedomiu a hlavne tomu, že v živote nezískajú všetko hneď, a že za každým veľkým snom je kopec roboty :)

MÁTE ZÁUJEM O KURZ PARKOURU? POZRITE SI AKTUÁLNU PONUKU KURZOV PRE TENTO ŠKOLSKÝ ROK! 

Zdroje:

  1. http://www.nationalacademies.org/hmd/Reports/2013/Educating-the-Student-Body-Taking-Physical-Activity-and-Physical-Education-to-School/Report-Brief052313.aspx
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26370881